SP-2340气相毛细管柱

  • 产品品牌   色谱科Supelco
  • 产品型号   SP-2340
  • 产品货号   咨询
  • 产品描述

    SP-2340气相毛细管柱...

产品介绍

SP-2340气相毛细管柱介绍:

●聚(100%二氰丙基硅氧烷) 

●同系列中zui强极性 

●非键合

●温度范围:室温至250℃ 

●不可用溶剂冲洗 

●满足USP G5方法要求

●应用:脂肪酸甲酯、二恶英、芳香化合物、碳水化合物,能分离这些物质的几何异构体

SP-2340气相毛细管柱规格:

L × I。D。 30 m × 0。25 mm, df 0。20 μm 

L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm

L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm

L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm

更多产品
迪士尼彩票开户 状元彩票 大象彩票 迪士尼彩乐园 迪士尼彩票 吉利彩票 博发彩票 博发彩票 大象彩票 帝皇彩票